Návštěva pedagogů z Aše ve FZŠ O.Chlupa

Návštěva pedagogů z Aše ve FZŠ O.Chlupa

Nejrůznější podoby formativního hodnocení, sebehodnocení a vzájemného hodnocení mezi žáky bylo tématem návštěvy 13 vyučujících ze ZŠ Hlávkova 9.-10.5. 2019.  Akce proběhla v rámci aktivity Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv financované z tzv. Šablon. Vyučující měli možnost navštívit vyučovací hodiny, sdílet zkušenosti s kolegy, prohlédnout si portfolia, či kritéria hodnocení. Jedním z bodů bylo i představení aplikace vytvářené panem učitelem Žákem,  pracující s mapami vlastního pokroku. Všichni kolegové z Aše byli naší školou nadšeni a odjížděli s chutí leccos z toho, co u nás viděli, zkusit realizovat.