Návštěva u seniorů

Návštěva u seniorů

Ve středu 11.9.2019 jsme byli se skupinkou dětí z Mateřské školy Pastelka v Domě seniorů U Agáty v Řeporyjích,

kde si děti společně se seniory kreslily obrázky. Bylo to příjemné setkání, které nás všechny obohatilo. Další

návštěva bude zase v říjnu.