Nejkrásnější místo v okolí školky očima dětí

Nejkrásnější místo v okolí školky očima dětí

Minulý rok se naše školka připojila k evropskému projektu UPPscale programu Erasmus+, který se zaměřuje na spolupráci univerzit a škol v pěti partnerských zemích (Anglie, Česká republika, Dánsko, Španělsko a Belgie). V září jsme se se všemi partnery setkali na půdě dánské univerzity v Aarhusu. Společně jsme naplánovali projekt založený na metodě place-based learning (učení, které vychází z výzkumu určitého místa). V průběhu října jsme projekt realizovali v naší školce. Děti si vybraly zajímavé místo v okolí (tzv. „sopku“ v Prokopském údolí), vědecky ho prozkoumaly a poté  ve videu představily kamarádům z belgické školy. Cíl projektu (seznámit děti s vědeckým uvažováním a plánováním) byl splněn a hlavně jsme si výzkum náramně užili!