Novinky v příštím školním roce 2022/2023

Novinky v příštím školním roce 2022/2023

Příští školní rok se posouváme zase o krok dále ve využívání nových technologií. Bližší informace k zaváděným novinkám naleznete na stránkách školy koncem srpna…

Co nás ve využívání nových technologií všechno společně čeká?

cool zavedení elektronické třídní knihy v rámci systému Bakaláři

Rodiče si budou moci přehledně zobrazit nejen docházku svých dětí, ale budou mít i přehled o probírané látce ve všech předmětech.

 
cool zavedení čipového systému docházky žáků

Žáci budou mít čip, kterým se budou přihlašovat na terminálech při příchodu do školy.
Systém bude propojen s Bakaláři, kde si lze jednoduše docházku zkontrolovat. Tento čip
bude využíván i v jídelně k objednávce a odebírání obědů.

 

 

cool zavedení čipového systému ve školní družině
Rodiče a další rodinní příslušníci přes čipový systém, budou moci bezpečně vyzvedávat své
děti ze školní družiny.

 

VIDEO ČESKÉ TELEVIZE – 13 minuta 42 vteřina – lze posunout ručně na tento čas

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/218411000140315/

 

Bližší informace k zaváděným novinkám naleznete na stránkách školy koncem srpna.