Okýnko do ZŠ Klausova II.

Okýnko do ZŠ Klausova II.

Tradiční setkávání rodičů a předškoláků nazvané “ Školička“ proběhlo 13. ledna 2021 poprvé formou videokonference z důvodu nepříznivé epidemiologické situace. Potěšil nás velký zájem rodičů, kteří své děti přihlásili. Setkání se uskutečnilo ve dvou skupinách. Nikoho jsme nechtěli odmítnout.

Předškoláci se tak “na dálku” zapojili do programu žáků 2. B. Nechyběla známá pohádka, vyprávění o zimních měsících, básničky, loutky… Ani děti doma u “okýnek” počítačů nezahálely. Měly připravený svůj pracovní koutek a jmenovky. Protahovaly se, kreslily, vyráběly a dostaly i své první domácí úkoly… Velmi pěkně reagovaly na pokyny paní učitelek. Děti se zábavnou a přitažlivou formou přenesly do hodin českého jazyka a prvouky prostřednictvím pohádky. Příběh upletený z obilných klásků.

Při tomto setkání pedagogové maximálně využili moderní techniku, kterou škola vlastní. 

Těšíme se na další “ okýnkové” setkání – 17. a 18. února 2021.