On-line beseda o energetice

On-line beseda o energetice

Už jste někdy přemýšleli o tom, jak vlastně fyzika může změnit budoucnost? Já jsem se nad tím upřímně nikdy nezamyslela až do té chvíle, kdy jsem absolvovala během naší distanční výuky besedu o energetice.  Poprvé jsme si v rámci výuky fyziky dne 6.11. 2020 vyzkoušeli účast na online besedě, a to nejen s vyučujícím, ale i s přizvanými odborníky. 

Na těch 90 minut se u monitorů shromáždili skoro všichni žáci obou devátých tříd na naší škole. Vše probíhalo velmi hladce a atmosféra byla skvělá, čehož jsem se na začátku trochu bála. My žáci jsme byli aktivní a pánové z ČEZu byli milí.

Řekla bych, že fyzika není zrovna předmět, ve kterém bych vynikala, ale vždycky jsem obdivovala ty, kteří se ve světě fyziky pohybovali. Přišlo mi, že fyzici jsou tak trochu kouzelníci.

Beseda začala tím, že jsme si vysvětlili, co to vlastně energetika je a jak se ve světě vlastně využívá. Měli jsme možnost se dozvědět o využívání energie jak u nás, tak na celém světě. Věděli jste třeba, že rozlišujeme elektrárny s obnovitelnými a neobnovitelnými zdroji? A víte, které mezi ně patří? 

Také jsme hodně mluvili o vlivu elektráren na životní prostředí nebo probírali různé katastrofy, jako třeba největší blackout v New Yorku. Dokonce jsme měli i komerční přestávku, kterou jsem považovala za asi nejvtipnější část celé besedy. 

Součástí prezentace byly také ukázky, např. jak vypadá jaderné palivo (což byla pro mě osobně asi nejzajímavější část celé besedy). Také nás třeba překvapilo, že energie využívaná v domácnostech, tvoří jen velmi malý podíl celkově spotřebované energie.

Jak už jsem předtím zmiňovala, žáci byli také aktivní. Padala spousta otázek. Ačkoliv jsem si myslela, že přednáška formou online nebude tak zajímavá, nakonec mě velmi zaujala.

Bylo to velmi příjemně strávené dopoledne.

Ema Marušincová a Tereza Ekartová, žákyně IX.A