Online beseda pro rodiče žáků 1.tříd

Online beseda pro rodiče žáků 1.tříd

V úterý 20.10.2020 proběhla ve FZŠ prof.O.Chlupa online kavárna pro rodiče žáků 1.tříd „Připravme se na distanční výuku“ . Účastníci se blíže seznámili s Office 365, s organizací a pravidly distanční výuky ve škole. Rodičům byla představena jejich důležitá role partnera při distančním vzdělávání. Během besedy si i prakticky vyzkoušeli komunikační prostředí a nástroje pro poskytování zpětné vazby v Teams. Na setkání byli představeni i další pedagogičtí pracovníci – školní psycholog, výchovný poradce, speciální pedagog i dvoujazyční asistenti, kteří se starají o podporu všech dětí a zajišťují jim individuální péči nejen v době distanční výuky. Hostem (odborníkem z praxe) byla lektorka Mgr. Monika Pliešovská, která má dlouhodobé zkušenosti s danou problematikou.