Online beseda pro rodiny dětí s OMJ

Online beseda pro rodiny dětí s OMJ

Ve středu 21.10.2020 jsme se opět sešli v naší virtuální kavárně při besedě „ Prezentujeme aktivity žáků“ . Setkání bylo zaměřené na setkání rodin žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) a cizinců. Při setkání byla rodičům představena prezentace a video z prázdninového kurzu pro děti (a nejen pro ně) s OMJ „Čeština hrou“. Rodičům jsme představili i podporu výuky dětí s OMJ a cizinců na škole a možnost jejich zapojení do odpoledních aktivit, které škola pořádá právě pro jejich děti. Zároveň jsme znovu rodiče seznámili s koncepcí distanční výuky a možnosti podpory dětí v této době. Hostem (odborníkem z praxe) obou kaváren byla lektorka Mgr. Monika Pliešovská, která má dlouhodobé zkušenosti s danou problematikou. Spolupráce s rodiči si velmi vážíme a děkujeme jim za spolupráci a aktivní účast.