Páťáci přečetli prvňáčkům první vysvědčení

Páťáci přečetli prvňáčkům první vysvědčení

Poslední leden se pro školou povinné děti nese ve znamení pololetního vysvědčení. Některá dítka se těší, jiná se bojí a někdo až do obdržení onoho pololetního dokumentu netuší, jaké známky či hodnocení dostane. Pro mnoho prvňáčků se 31. leden stal dnem, kdy dostali své úplně první školní vysvědčení.

V ZŠ Mohylová si mohli žáčci z 1. A i z 1. B v klidu vyslechnout slovní hodnocení, kterého se jim od paní učitelek dostalo, protože jim „jejich“ páťáci přišli vysvědčení přečíst. Toto čtení je součástí spolupráce mezi páťáky a prvňáky, kdy každý prvňáček má vlastního páťáka, na kterého se během svého prvního školní roku může obrátit s čímkoliv, co je třeba. Páťáci jsou pro své prvňáčky průvodci vším neznámým, co je po nástupu do školních lavic ve škole čeká.