Píšťalka přivítala maminky v roli pedagogů

Píšťalka přivítala maminky v roli pedagogů

Mateřská škola Píšťalka nabídla během listopadu maminkám, ale i tatínkům vyzkoušet si práci paní učitelky/ pana učitele pod názvem Tak trochu jiný den otevřených dveří aneb vyzkoušejte si naše zaměstnání.

Tento projekt se setkal s velkou odezvou, především ve třídách nejstarších dětí Ptáčků a Cvrčků, kde máme předškolní děti. Maminky si ve spolupráci s paní učitelkou musely připravit pro děti činnosti, které jinak denně plánují paní učitelky. Přípravy zahrnovaly  – tělocvik,  grafomotoriku, vzdělávací činnosti a vše, co souvisí s pečlivou přípravou předškoláka. Maminky byly překvapené, co vše tato práce obnáší, uznaly naší zodpovědnou a důležitou úlohu u našich předškoláčků, ale zároveň byly nadšené, jak se „píšťaláčci“ do všeho s chutí a zájmem zapojují.

Rodičům jsme v závěru dopoledne předali diplom za absolvování role paní učitelky v Píšťalce a všem moc děkujeme za milé dopoledne.