Poděkování

Poděkování

Místní akční plán II rozvoje vzdělávání pro MČ Praha 13 a Řeporyje úspěšně končí 31. 7. 2021. Na tomto tříletém projektu se podílela celá řada pracovníků, kteří své úkoly plnili zodpovědně a s vysokým nasazením. Ráda bych poděkovala celému realizačnímu týmu, řídícímu výboru, koordinátorům jednotlivých školských zařízení i pracovním skupinám za kvalitně odvedenou práci a přátelskou atmosféru, která zde vždy panovala. Těším se na další spolupráci v pokračujícím MAP III.

                                                                                                                                          Petra Řezáčová