Setkání MAP II Praha 13 ke kvalitě vzdělávání

Setkání MAP II Praha 13 ke kvalitě vzdělávání

Ve čtvrtek 17. 6. 2021 se uskutečnilo závěrečné setkání MAP II. Realizační tým spolu s Řídícím výborem a pracovními skupinami informoval hosty z řad MÚ Praha 13, z KAP Praha a NPI ČR o své činnosti, strategickém plánování, o potřebách škol. Během tohoto tříletého projektu byly realizovány implementační aktivity (otevřené hodiny a workshopy zaměřující se např. na polytechnickou výchovu, podpora ICT), dále celá řada seminářů a workshopů v rámci Podpory znalostních kapacit. Vždy jsme vycházeli z aktuální situace, příkladem jsou webináře Distanční vzdělávání pro pedagogy i rodiče pomocí Microsoft Teams. Navazující dvouletý projekt MAP III byl bezvýhradně schválen MŠMT a začíná 1. 8. 2021. Budeme pokračovat nadále v našich aktivitách, abychom opět přispěli ke kvalitnímu vzdělávání. 

Ing. Petra Řezáčová