POŘÁDÁME  WEBINÁŘE V RÁMCI MAP

POŘÁDÁME  WEBINÁŘE V RÁMCI MAP

V září jsme informovali pedagogy i širokou veřejnost, že v posledním roce MAP II se vyrovnáváme se současnou situací epidemie koronaviru ve školách nabídkou webinářů na téma DISTANČNÍ VÝUKA. Školy byly v polovině října uzavřeny, a tak jsme přišli s naším nápadem více než vhod. V 10. měsíci jsme uskutečnili již čtyři webináře pro pedagogy základních škol – začátečníky v základní a pokračující verzi, dále pro pokročilé a též první díl webináře pro pedagogy mateřských škol. Velmi přínosná je možnost vše si vyzkoušet a na vše se zeptat ochotného a trpělivého lektora.

V listopadu máme plánované webináře i pro rodiče prvňáčků.

Na přání budeme přidávat webinář pro pokročilé a také další pro zájemce z mateřských škol.

Děkujeme za kladné ohlasy, jsme rádi, že se naše snaha potkala s obrovským zájmem.

Mgr. Marcela Fuglíková, odborný garant Podpory znalostních kapacit