Potichounku v Mohylce

Potichounku v Mohylce

Žáci všech ročníků v ZŠ Mohylová mají již několik let možnost účastnit se programu Potichounku. Jedná se o pravidelný hudebně – vzdělávací pořad vedený Bc. Ondřejem Tichým, který v něm dokáže sloučit svou lásku k hudbě spolu s touhou předat tento krásný vztah k hudbě i dětem.

Díky Potichounku si děti uvědomují hudbu jiným způsobem, než na který jsou zvyklé. Nejsou zde pouze pasivními účastníky, ale mají možnost si samy vyzkoušet hru na hudební nástroje, s jejichž pomocí vytvářejí rytmická cvičení. Děti zaujmou i samotné exotické hudební nástroje, které vidí často poprvé. Dozvědí se o nich, z čeho jsou vyrobené, z jakých zemí pocházejí a hlavně také to, jak krásný zvuk z nich lze vykouzlit. Tyto nevšední tóny pod zkušeným vedením pana Tichého v žácích probouzejí vlastní schopnosti, rytmus, soustředění i sociální cítění.