POZVÁNKA

POZVÁNKA

Realizační tým MAP II si Vás dovoluje pozvat na webinář

  Distanční vzdělávání  pro pedagogy ZŠ – pokročilí

realizovaný v rámci projektu Místní akční plán II rozvoje vzdělávání pro Prahu 13

registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008587

   v pondělí 9. 11. 2020 od 15.00 do 16.30

další seminář on-line pro pedagogy základních škol – pokročilé cílený na schopnost vzdělávat vzdáleně v oblasti komunikace s žáky se zaměřením na praktické ukázky, aplikace a online zdroje pomocí nástroje Microsoft Teams

Pro velký zájem se pod vedením odborného lektora můžete zúčastnit dalšího hodinového webináře s možností následných dotazů a diskuse.

      Po přihlášení na e-mail map13@email.cz obdržíte potvrzení a odkaz

Účast je bezplatná.

Těšíme se na on-line setkání.