Práce školního parlamentu

Práce školního parlamentu

I v době koronaviru pracuje dál na FZŠ prof. O.Chlupa školní parlament. Parlament 2.stupně má společnou skupinu prostřednictvím mobilní aplikace. „Parlamenťáci“ starší 13 let  komunikují se svými spolužáky navíc ještě na sociálních sítích. Probírají problémy distanční výuky a hledají jejich řešení. 

Později ještě vznikl tým na Office 365, kde se scházíme každou středu odpoledne.
Témata: 
  • problémy ve výuce – rady, tipy, možná řešení 
  • účast na akci MHMP Den Země – zařazeno  do výuky zeměpisu a  chemie
  • pohybová aktivita s aplikací ČEZ 
  • Chlupíkovo divadelní léto – návrh náhradního festivalu rozhlasových her, doufáme, že se podaří i jeho realizace
  • Charitativní běh Run and Help – možnosti náhradního řešení
  • Vytvoření prostředí, kde si děti z různých tříd mohou vytvořit a zahrát hru v aplikaci umimeto.org, kterou škola využívá na výuku matematiky, českého jazyka, angličtiny a dalších předmětů
Žáci se informace z parlamentu dozvídají prostřednictvím zástupců tříd na online třídnických hodinách, kde také mohou sdělovat parlamentu své nápady a připomínky. 
 
Koordinátorka parlamentu 2.stupně, Petra Rajtrová