Prázdninový kurz českého jazyka

Prázdninový kurz českého jazyka

Pod záštitou Městské části Praha 13 se na konci srpna v naší škole konal opět každoroční prázdninový kurz pro žáky s odlišným mateřským jazykem. Během celého týdne se mezi nově příchozími žáky vytvořilo mnoho nových kamarádství. Kromě opakování a procvičování učiva došlo i na rozšiřování slovní zásoby, děti hrály nejen společenské hry, ale vyrazily též do Muzea Karlova mostu, kde si užily plavbu lodí po Vltavě.

Nově děti v tomto roce spolupracovaly na tvorbě kraťoučké animace, která byla zaměřena na země jejich původu.

Jana Repčáková, Helena Bumbálková