Přednáška v rámci projektu 51 kroků k lepšímu společnému vzdělávání

Přednáška v rámci projektu 51 kroků k lepšímu společnému vzdělávání

Někteří učitelé FZŠ Trávníčkova se dne 2. a 3. 3. 2021 účastnili online přednášky s francouzskými kolegy. Průvodcem byla společnost Casnava, která učí pracovat pedagogy s cizojazyčnými žáky a připravuje pro ně různá školení.

První den přednášky byl zaměřen na představení vzdělávacího systému ve Francii. Přednášky se zúčastnili také rodiče cizinců, kteří se s námi podělili o své zkušenosti se zapojováním do školního dění a popsali, jak je velice důležitá vzájemná interakce mezi školou a rodinou. Tématem druhého dne bylo začleňování cizinců do vzdělávacího procesu. Podrobně jsme se seznámili s jednotlivými kroky inkluze ve Francii. Přednášející nás inspirovali konkrétními příklady z praxe, ukázali metody, jak lze s cizinci pracovat, jak lze k inkluzi přistupovat. Možnost vzájemné diskuze nabídla prostor pro srovnání inkluze v obou zemích. Přednáška byla inspirující pro všechny zúčastněné.