Preventivní program díky nadaci 02 Chytrá škola

Preventivní program díky nadaci 02 Chytrá škola

V letošním školním roce se FZŠ prof. O. Chlupa podařilo získat grant z Nadace O2 Chytrá škola. Program  má za cíl vzdělávat žáky, jejich rodiče i pedagogy, jak správně čelit kyberšikaně, jak se chovat co nejbezpečněji na internetu či jak se nenechat digitálním světem pohltit. Na realizaci aktivit spojených s grantem spolupracujeme se společností Jules a Jim. Začali jsme již v říjnu, ale po uzavření škol jsme aktivity museli přerušit. V současné době realizujeme workshopy pro děti i pedagogy online.
Lektoři připravili pro všechny žáky od 4. do 9. ročníku velice zajímavý interaktivní program. Hodně prostoru se věnuje aktuálně velmi důležitému tématu tzv. „digitálnímu wellbeingu“, tedy udržení psychické pohody při pohybu v digitálním prostředí. Žáci zjišťují, že svět internetu a sociálních sítí není černobílý a že to, co jim v jednu chvíli přináší uspokojení, může celkem záhy přinášet i velké nepohodlí.
Workshop (Ne)bezpečně na síti měli v březnu příležitost absolvovat i pedagogové naší školy. Díky skvělým lektorkám Agátě Hrdličkové a Veronice Kynclové z Jules a Jim se pedagogové zamýšleli nad rizikovým chováním na Instagramu či Facebooku nebo nad tím, jaká je role dospělých vůči dětem v online prostředí. Také oni se věnovali  tématu  „digitálního wellbeingu“. Na tento workshop naváže další v polovině dubna. nebezpečí na síti