Princ našel svou Popelku

Princ našel svou Popelku

Taneční vystoupení konané k zahájení vánoční výstavy v ZŠ Mohylová se i letos setkalo s velkým úspěchem. Vystoupily na něm všechny třídy školy i pedagogický sbor. Návštěvnost byla vysoká, skoro jsme se na školní zahradu ani všichni nevešli 🙂 

Pohádka o Popelce dopadla dobře – princ našel na plese Popelčin střevíček a nakonec díky němu i samotnou Popelku, proto se mohla konat velká oslava a návštěvníci představení se dočkali šťastného konce.

Všem, kteří se přišli na mohylácké vystoupení podívat, velmi děkujeme. Bylo opravdu příjemné vidět tolik milých tváří a slyšet, jak se představení zúčastněným divákům líbilo.