Projekt PODEJ MI RUKU

Projekt PODEJ MI RUKU

Celé září se v recepci školy vždy v 7:30 shromáždilo kolem 50 dobrovolníků – žáků z 8. a 9. tříd, aby doprovázeli své nové a nejmladší spolužáky od vchodu do školy až do jejich tříd. 

Děkujeme jim za ochotu a pomoc, protože  celý měsíc vstávali dříve, aby se stihli připravit a s úsměvem vítat naše prvňáčky.  Vznikaly milé a dojemné situace, na které nezapomeneme.

Všichni se společně  opět setkali na slavnostním zakončení projektu, kde našim prvňáčkům poděkoval i pan ředitel, jak vše se staršími kamarády zvládli. 

Na naše dobrovolníky pak čekala sladká odměna a zároveň ředitelská pochvala, která bude uvedena i na vysvědčení za 1. pololetí. 

Děkujeme i všem vyučujícím naší školy, kteří se do projektu zapojili.

Tento projekt vznikl na naší škole před devíti lety.