PROJEKT PRIMAS NA ZŠ JANSKÉHO

PROJEKT PRIMAS NA ZŠ JANSKÉHO

Naše škola se zúčastnila Konference projektu PRIMAS na radnici MČ Prahy 13, který byl vyvrcholením dvouleté práce našich učitelů s žáky, nejen s odlišným mateřským jazykem. Projekt je financován v rámci Operačního programu Praha pól růstu za podpory MČ Prahy 13. Rozvíjí kompetence žáků a učitelů a zaměřuje se zejména na podporu dětí s odlišným mateřským jazykem s podporou multikulturní výchovy. 

Společně s dalšími devíti školami jsme předvedli příklady dobré praxe při integraci žáků s OMJ (odlišným mateřským jazykem).

Děti procházely jednotlivé multikulturní koutky a vyzkoušely si spoustu interaktivních činností.

ZŠ Janského bude i nadále v tomto projektu pokračovat.