První hudební setkání dětí ze ŠD

První hudební setkání dětí ze ŠD

První hudební setkání dětí ze školní družiny mělo téma „Hodiny a čas„. Společně jsme se sešli ve vestibulu školy. Nejprve jsme poslouchali skladbu, ve které jsme poznali tikání hodin. K této skladbě jsme měli pohybovou aktivitu, kdy jsme napodobovali činnosti, které děláme ráno před odchodem do školy. Vše jsme zvládli přesně v rytmu skladby. Pohráli jsme si s plyšáky, které jsme ukládali ke spaní. Na závěr jsme se naučili písničku o hodinách opět s pohybovým doprovodem. Těšíme se na další hudební setkání v dalších měsících.
Věra Matzenauerová