Říjen v ŠD na Bronzovce

Říjen v ŠD na Bronzovce

Říjen ve školní družině

Druhý měsíc v tomto školním roce máme za sebou. I říjen se pochlubil vydařeným počasím, které nás opět vybízelo k pobytu na čerstvém vzduchu.

Ke hraní se stínem, k pozorování stínu podzimu a vlastních stínů jsme využili slunné dny. Teď už víme, proč se směr a velikost stínu mění, a že není zcela závislý na velikosti a tvaru předmětu a lidí. Pobavily nás i různé naše pozice a stíny navzájem se překrývající. Se vzájemnou výpomocí jsme obtáhli siluetu stínu a dokreslili oblečení. Z parku jsme odešli, ale i zůstali v podobě kresby naší postavy.

Další den nás zlákal pohled na nalezená polena ke stavbě ohniště – pyramidy, hranice, pagody. Na chvíli jsme se stali táborníky a vše bylo uvedeno do původního stavu. Zruční jsme, snad i názvy ohnišť si teď budeme pamatovat.

Moc nás potěšila i výprava na ostrůvek s vrbou, kde jsme úspěšně zvládli kamenitou cestu po dně částečně vypuštěného rybníka. Orobinec, který se nachází kolem něj, nám sloužil jako rekvizita k opékání špekáčků, párků a klobás na ohništi, jen jsme u toho seděli na hrázi rybníka. Naše představivost neznala meze. U vrb v parku jsme se stali „vrbovými“ skřítky, upletli jí pár copů a z proutků jsme si vyrobili ozdobu v podobě náramku a čelenky. Pokračovali jsme i ve sběru pozimních plodů, které se nám hodily k různým hrám, soutěžím a k tvoření. Pod našima rukama vznikaly například mandaly, opičky, domečky, srdíčka, písmena a výtvarně zpracované obrysy listů. Jsme rádi, že v blízkosti naší školy tento rozsáhlý park máme.

Tematický den „Hoď se do gala“ nás inspiroval k učení se vázání kravaty. A nebylo to pro druháky a čtvrťáky jednoduché. Někteří to vzdali, jiní svou vytrvalostí dosáhli svého cíle.

Ke konci měsíce jsme se zapojili do halloweenského tvoření, abychom měli dostatek materiálu k výzdobě školní jídelny, na nástěnku a ke společnému projektovému týdnu ve školní družině.

V družině se i nadále dostatečně věnujeme různým pohybovým aktivitám v budově i venku. Každodenní pohyb před obědem nás baví. Naučili jsme se nové hry s kruhy a s míčem, cvičili s netradičním náčiním, naučili jsme se tancovat mazurku se zapojením vlastního zpěvu. Na hřišti jsme přidali i pravidelný běh s měřením času. Tak uvidíme, jestli se naše fyzická kondička bude zlepšovat.

Ve volnočasových aktivitách vede stále stavebnice KAPLA a LEGO, vlastní kreslení a vyrábění, vymýšlení a hraní různých příběhů.

Všem přejeme radostné prožití HALLOWEENU beze strachu! 
      

kamarádi ze 6. oddělení ZŠ s RVJ Bronzová