Rodilý mluvčí na Klausovce – Classes with a native speaker 

Rodilý mluvčí na Klausovce – Classes with a native speaker 

Od letošního roku na naší škole působí rodilý mluvčí z Velké Británie. Navštěvuje hodiny na druhém stupni, spolupracuje s vyučujícími anglického jazyka a dětem pomáhá prolomit jazykovou bariéru a začít mluvit. Pro žáky jsou hodiny s ním velkým přínosem, příjemným zpestřením a často i zábavou.

Since the beginning of the year there has been a native speaker working at our school. He visits the secondary school classes, collaborates with English teachers and helps the students break the ice and start speaking English. The classes are a very important element in our curriculum, they bring excitement and variety to our program and students find them rather fun.