Rozloučení páťáků na letním táboře

Rozloučení páťáků na letním táboře

Třídy 5. B a 5. C se letos loučí se svými třídními učitelkami a některými spolužáky na letním táboře, který probíhal na přelomu června a července v Jizbici. Počasí všem přálo a děti si celý týden náležitě užily i díky dobrodružství, které zažily při honbě za Diamantovou kočkou.