Run and Help 2022

Run and Help 2022

Jako každý rok i letos jsme se zapojili do akce Run and Help – běžíme pro Konto bariéry. Letos jsme pomohli sedmnáctileté Dáše získat bionickou protézu. Ve čtvrtek 2.6. 2022 na více než 200 účastníků z řad žáků, bývalých žáků, rodičů a pedagogických pracovníků čekala prodejní výstava obrazů, spoustu napečených dobrot, hudba a skvělá nálada. Podařilo se nám naběhat 715 km a vybrat tak pro Dášu 19 089,- Kč. Poděkování patří organizátorům akce – pí uč. Rajtrové, Žákovskému parlamentu 2. stupně, Radě rodičů a všem účastníkům a přispěvatelům.