Sbírka na Klausovce

Sbírka na Klausovce

     I žáci naší školy sledují aktuální situaci u našich východních sousedů, a tak ještě před nástupem nových žáků z Ukrajiny k nám na školu, napadlo naši žákyni 8. A Aničku Podráskou uspořádat sbírku školních potřeb pro tyto žáky. K iniciativě se přidala spolužačka Aničky Melek Suvxanova a jako učitelský dozor projektu Lucie Heřmanská. Vedení naší školy projekt podpořilo a ihned poskytlo prostory na skladování vybraných potřeb. Rodiče Aničky pomohli s grafikou letáku sbírky, tabulkou pro soupis vybraných věcí a poděkováním pro všechny dárce. Sbírka se setkala s velkým zájmem ze strany dětí i rodičů a hned od prvního dne se vybírala vždy o velké přestávce spousta potřebných školních pomůcek od tužek přes pastelky, pravítka, vodovky a penály až po aktovky. V dalších dnech se ihned školní potřeby rozdávaly novým žákům z Ukrajiny, protože s sebou neměli, v naprosté většině, vůbec nic. 

     Zatím k nám nastoupilo z Ukrajiny 28 žáků, nasbírané pomůcky se tedy velmi hodily.  Máme i malou rezervu, pokud ještě nějací další žáci přijdou. Protože si velmi vážíme pomoci od každého, dostali všichni, kteří se sbírky zúčastnili, jménem ukrajinských dětí od organizátorů sbírky na památku vytištěné poděkování.

     Obrovské díky patří zejména Aničce, dále pak Melek a Ladě (žákyním 8. A) a rodičům Aničky! Moc děkujeme i za povzbudivé emaily od některých rodičů..

                                                                                                 Anička P. a  Lucie H. ze ZŠ Klausova