Spolupráce parlamentu 2. stupně se ŠD

Spolupráce parlamentu 2. stupně se ŠD

Žáci parlamentu 2. stupně pod vedením paní učitelky Petry Rajtrové si připravili pro dvě oddělení školní družiny pilotní workshop o zdravé výživě. 
Děti se střídaly u 5 stanovišť, kde se zábavnou formou seznamovaly např. s potravinovou pyramidou, jak seskládat zdravý jídelníček, jak moc nezdravé a klamavé mohou být nápoje, a měly ukázky kalorického složení oblíbených jídel.
Akce děti moc bavila a platí osvědčené, že když něco chystají děti pro děti, je to s nadšením. V družině se těšíme na další podobné akce.
Helena Černá a Kačka Poláková, vychovatelky ŠD