Sportovní Den dětí 2023

Sportovní Den dětí 2023

Fotogalerie

Sportovní Den dětí si i letos pro žáky 1. stupně připravili jejich starší kamarádi. Den jsme zahájili akcí Roztančíme Chlupovku v atriu školy. Poté se děti přesunuly na školní hřiště, kde je čekaly nejrůznější sportovní disciplíny, za jejichž splnění sbíraly razítka na barevné karty. Pro žáky 1.-3. tříd pak vyvrcholil den štafetovým během a žáci 4.-5. tříd se utkali v turnaji ve vybíjené. Poděkování za organizaci patří vyučujícím TV a žákům 9. A.