STAROSTOVA VÁNOČKA – KDY, JAK, KDO, KDE? – důležité info

STAROSTOVA VÁNOČKA – KDY, JAK, KDO, KDE? – důležité info

Vážení rodiče, přátelé a naši milí žáci, v pondělí 6. 12. 2021 v 8:00, ve školní jídelně FZŠ PedF UK Mezi Školami 2322, proběhne již tradiční a klasická soutěž v pletení STAROSTOVY VÁNOČKY. Jaké jsou informace a dispozice k soutěži naleznete v tomto článku…

 

STAROSTOVA VÁNOČKA

Zahájení: 6. 12. 2021
Čas: 8:30
Družstva: 3 členové – 2. stupeň + 5. ročník (celkem 16 tříd)
Oblečení: kreativní (zástěrky, pokrývky hlavy, barevné sladění (trička)
Pletení: dle propozic
Hodnocení: žáci 1. stupně- 1. až 4. ročník (z každé třídy vybráni pouze 3 žáci) Asistenti z 9. tříd je vyzvednou!!

 

PRAVIDLA SOUTĚŽE (SOUTĚŽ V PLETENÍ VÁNOČKY)
Pondělí 6. 12. 2021 v 8:00 ve školní jídelně
Soutěž organizuje: Mgr. Marcela Pískatá

V pletení vánočky soutěží 3 – členná družstva z jednotlivých tříd 2. stupně. Třídní učitelé nominují družstva včetně jednoho náhradníka na základě třídní soutěže v pletení vánočky, která může být provedena i pouze teoretickou formou.

 

 

Úkolem družstev je zaplést z 9 pramenů těsta klasickou českou vánočku
• 4 prameny základní vrstva
• 3 prameny střední vrstva
• 2 prameny vrchní vrstva


Z těsta přiděleného soutěžícímu družstvu musí být upletena 1 vánočka a těsto musí být použito beze zbytku!!


Výsledná vánočka musí mít klasický rovný tvar.
Vánočky, které by se těmto pravidlům vymykaly, nejsou do soutěže připuštěny!

 

POSTUP PRO PŘÍPRAVU VÁNOČKY ZDE

 

Zapletené vánočky po upletení hodnotí vybraní žáci (3) ze tříd 1. – 4. ročníků 1. stupně. Vánočky jsou hodnoceny v anonymním označení.
Pro zástupce žáků tříd 1. stupně budou vysláni asistenti z řad 9. ročníků.


Prosím dbejte pravidel hygienických opatření 3R (ruce, roušky, rozestupy)!!!