Světlení na FZŠ prof. O. Chlupa

Světlení na FZŠ prof. O. Chlupa

Sv. Lucii jsme již tradičně oslavili 13.12. celoškolním Světlením. Žáci třídy paní učitelky Kráčmarové (8. A) si pro nás opět připravili dopoledne plné světla, vymetání tmy a pohody. Kdo nezapomněl, přišel dnes oblečený do bílé nebo černé. Hned při příchodu do školy nás ve vestibulu přivítal plakát, lože a invalidní vozík. Proč, to jsme se dozvěděli z hlášení dětí 8.A, které nám přiblížilo celý svátek sv. Lucie i to, že je patronkou spisovatelů a všech nemocných dětí. Proto také byla vyhlášena soutěž v odhadu počtu tužek. O velké přestávce se většina tříd do soutěže zapojila. Úkolem bylo najít po škole všechny kbelíčky a odhadnout počet tužek, které v nich 8. A umístila. Celkem jich bylo 272. Nejvíce se k číslu přiblížila třída 5. B s počtem 235. Žáci z 5. B si proto mohli pochutnat na tužkovém dortu. Pak už Lucinky a Luciášové obcházeli s košťaty školu, vymetali tmu a chmury a rozdávali perníčky a tužky.