Tajemný výlet 1.B

Tajemný výlet 1.B

Tajemný výlet 1. B

Ve čtvrtek 1. 12. se děti z I. B ZŠ s RVJ Bronzová vypravily na tajemný výlet za Mikulášem, čerty a anděly. Navštívily důl Marie v Příbrami, kde nad nimi  převzal ochranu mocný vládce podzemní říše Permon, se svými pomocníky permoníky. Před dětmi se otevřela brána pekelná a objevila se čertovská cháska se svým vládcem Luciferem. Následně se děti vydaly štolou zpět na pozemský svět, kde v patře šachetní budovy na ně  čekal štědrý a dobrosrdečný svatý Mikuláš, laskaví a usměvaví andělé i moudrý strážce nebeských bran svatý Petr.

Mgr. Dagmar Kroláková