FZŠ Trávníčkova – tandemová výuka s robotikou.

FZŠ Trávníčkova – tandemová výuka s robotikou.

 Ve středu 9. 10. prožily děti ze 3. B v rámci tandemové výuky celé dopoledne ve společnosti Bee-botů (robotických včelek) a Ozobotů (mini robotů), s nimiž rozvíjely svoji kreativitu a logické myšlení. V rámci práce s nimi si procvičily vyhledávání příbuzných slov, neboť musely včelku naprogramovat tak, aby při své cestě na všech slovech zastavila. Ozobotům kreslily vlastní cesty a společně s nimi si procvičily orientaci na mapě – to když jim vyznačovaly trasy podle zadaných startů a cílů tak, aby je mini roboti zdárně projeli. Práce s Ozoboty byla skvělá! Zejména, když přišla řada na poslední aktivitu – puzzle s ozokódy! Za skvělou spolupráci děkujeme Zuzaně Kocíkové a Martině Moravcové z TIB, z. s., se kterými se bude 1x týdně setkávat třída po třídě napříč 1. stupněm a společně s vyučujícím nabízet žákům nové možnosti ve výuce pomocí robotiky.