Tematický týden SVOBODA na FZŠ prof.O Chlupa

Tematický týden SVOBODA na FZŠ prof.O Chlupa

Tématem letošního tematického týdne je vzhledem k 30. výročí Sametové revoluce SVOBODA. Během tematického týdne se po společném zahájení jednotlivé třídy popřípadě ročníky věnují po celý týden tématu ze všech možných úhlů. Čekají nás projekty, exkurze, besedy, dílny a další aktivity.

Tematický týden jsme zahájili demonstrací, na které si žáci 2.stupně po prostudování dobových materiálů a dokumentů  vyzkoušeli pod vedením paní učitelky Rajtrové roli demonstrantů i bezpečnostních jednotek z roku 1989. Následovalo přečtení vyhlášky ředitelky školy ve školním rozhlase, ve které jsme se vrátili o 30 let dozadu – celý týden je zakázáno diskutovat, učí se pouze formálně, žáci musí sedět po celou dobu výuky v lavicích vyrovnaných do řad, na WC se chodí pouze o přestávkách, o velké přestávce se koluje na chodbách, je zakázáno oblečení s nápisy i dlouhé vlasy. Vyhlášku pak roznesl po třídách „zástupce“ Ministerstva školství. 
A pak už se v každé třídě rozběhl celotýdenní program. Následovat bude jako vždy výstava ve vestibulu školy, na které budou k vidění výstupy jednotlivých tříd za celý týden.

Tematický týden 2019 – FZŠ O.Chlupa