Tři králové v družině na ZŠ Janského

Tři králové v družině na ZŠ Janského

Na dramatickém kroužku v družině si děti povídali s paní vychovatelkou Lenkou o třech králích a při výrobě královské koruny si ještě děti zazpívaly známou píseň. A děti ve družině s paní vychovatelkou Míšou tvořily tři krále z papírových koleček, při odpolední relaxaci se děti podívaly na legendu o třech králích.