V Evropě se neztratíme II – zahraniční stáž na Maltě

V Evropě se neztratíme II – zahraniční stáž na Maltě

V rámci projektu V Evropě se neztratíme II, jsme společně vycestovaly na zahraniční stáž. Pro tuto příležitost jsme si vybraly jednu z nejmultikulturnějších zemí, což jsme v té době vůbec netušily. Malta je specifická tím, že je zde velké množství přistěhovalců. V základních školách se tedy učí žáci jak angličtinu, tak maltštinu. Maltština je pro většinu žáků cizím jazykem, i přesto že se jedná o rodný jazyk jejich rodičů. Téměř všichni Malťané tedy mluví minimálně dvěma jazyky. Na stáži jsme měly možnost sledovat, jakým způsobem se s žáky za těchto podmínek pracuje. Mohly jsme se inspirovat, ale zároveň i porovnávat s naší vlastní praxí. Jedna z nás byla po dobu tří dnů součástí soukromé školy, druhá detašovaného pracoviště školy státní. Obě školy pracovaly s žáky s OMJ, ale státní škola byla na tuto výuku úzce specializovaná. Byl to příjemně strávený čas, jenž nás rozhodně obohatil o mnoho praktických zkušeností, které již nyní využíváme ve výuce.

Bc. Jana Repčáková, Mgr. Kristýna Čánská