Intenzivní jazykové kurzy češtiny pro žáky s odlišným mateřským jazykem.

Intenzivní jazykové kurzy češtiny pro žáky s odlišným mateřským jazykem.

V září 2019 jsme na ZŠ Trávníčkova zahájili první ze tří tříměsíčních intenzivních kurzů češtiny pro žáky s odlišným mateřským jazykem. Kurz má za cíl poskytnout žákům výuku češtiny s dotací 20 hodin týdně. Měl by přispět k jejich  úspěšnému  začleňění  do nového žákovského kolektivu. Na každý měsíc je připraven program, který prakticky doplňuje výuku. Jednou z akcí pro žáky byl i výlet na Pražský hrad.

Tento projekt je hrazen z Evropských strkturálních a investičních fondů OP – Praha Pól růstu a z mimořádné dotace MHMP.