Vánoční jarmark

Vánoční jarmark

V úterý 10. 12. 2019 se v odpoledních hodinách konal v naší škole tradiční vánoční jarmark. Setkání rodičů, dětí, pedagogů a vedení školy za účasti Spolku rodičů a přátel ZŠ Trávníčkova bylo tentokrát pro zájemce rozšířeno o konzultace se školní psycholožkou, speciální pedagožkou, výchovnou poradkyní, zástupkyní pro 1. stupeň a nutriční specialistkou, jež informovala o možnosti využití bezlepkové nebo šetřící diety ve školní jídelně.

Návštěvníci měli možnost využít nabídku vánočních výrobků a ochutnat cukroví, které připravili žáci 1. a 2. stupně. A zájem byl obrovský…

Akce včetně chutného občerstvení byla financována z fondu EU, uskutečnila se v rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro Prahu 13 a byla návštěvníky hodnocena celkově velmi kladně.