Výborné výsledky žáků ZŠ Kuncova u přijímacích zkoušek 2021

Výborné výsledky žáků ZŠ Kuncova u přijímacích zkoušek 2021

Výborné výsledky žáků ZŠ Kuncova u přijímacích zkoušek 2021

Jednotné přijímací zkoušky na střední školy se konaly v České republice letos na jaře již popáté. Žáci naší školy v nich dosáhli opět výborných výsledků z českého jazyka i z matematiky. Všechny výsledky našich uchazečů o studium na osmiletých a šestiletých gymnáziích a žáků 9. ročníku, kteří se hlásili na čtyřleté studijní obory zakončené maturitou, byly výrazně nad celostátním průměrem. To vyplývá z níže připojené tabulky, kterou jsme koncem letních prázdnin obdrželi od Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání. Jednotnou přijímací zkoušku (JPZ) konalo našich 12 žáků 5. ročníku, 7 žáků 7. ročníku a 83 žáků
9. ročníku.
Zatímco celková průměrná úspěšnost z českého jazyka byla u žáků 9. ročníku v ČR 57,9%, žáci 9. ročníku naší školy vykázali úspěšnost 63,2% (tj. o 5,3% vyšší než byl celostátní průměr). Uchazeči o 6letá gymnázia měli celostátní úspěšnost 60,5%, kdežto naši sedmáci dosáhli na 61,1% úspěšnosti, což je o pouhých 0,6% lepší výsledek. Uchazeči o 8letá gymnázia vytvořili celostátní průměr z ČJ 56,3%, kdežto naši páťáci byli o 10,5% lepší, když měli 66,8%tní úspěšnost.
I v matematice byly výsledky žáků ZŠ Kuncova nadprůměrné. Zatímco celorepublikový průměr žáků 9. ročníku byl pouhých 43,2%, úspěšnost našich deváťáků byla v matematice o výrazných 11,3% lepší, když dosáhla 54,5%. Žáci 7. tříd základních škol dosáhli v celostátním průměru 50,0%, kdežto naši sedmáci měli průměr 59,1%, což je o 9,1% lepší výsledek. O pěkných 10,2% byl lepší výsledek i našich páťáků, když dosáhli na 58,3% úspěšnosti, kdežto republikový průměr byl 48,1%.
V porovnání s předchozím rokem se průměrné celostátní výsledky zlepšily, přesto žáci naší školy potvrdili tradici a byli ve všech sledovaných ročnících a v obou předmětech nadprůměrní.

Děkuji všem třídním učitelkám v bývalých třech třídách 5. ročníku a vyučujícím matematiky a českého jazyka, kteří vyučovali žáky 7. a 9. tříd, za výbornou pedagogickou práci a žákům blahopřeji a děkuji za skvělou reprezentaci naší školy.

PaedDr. Pavel Petrnoušek, ředitel ZŠ Kuncova