Zahraniční učitelé na Trávě a Velikonoce nanečisto

Zahraniční učitelé na Trávě a Velikonoce nanečisto

V rámci projektu Výzvy 58 „O KROK DÁL …“ navštívilo naši školu FZŠ Trávníčkova ve dnech 3. – 4. dubna 8 zahraničních kolegů z různých zemí Evropské unie, z Chorvatska, Španělska, Finska a Holandska.  Cílem jejich návštěvy bylo poznat, jak funguje naše školství a zároveň se podělit o zkušenosti ze své pedagogické praxe a přiblížit našim pedagogům, jak funguje školství v jejich domovské zemi.

Pondělní dopoledne strávili stážisté s našimi učiteli ve třídách a odpoledne se zúčastnili společné akce Velikonoce nanečisto. Pro děti měli připravené různé hádanky a kvízy spojené s jejich zemí a s tradičními velikonočními zvyky. Večer jsme zakončili společným posezením.

Úterní dopoledne probíhalo ve třídách formou tandemové výuky, do které se lektoři aktivně zapojili a žáci si mohli prakticky vyzkoušet komunikaci v angličtině s rodilými mluvčími. Odpolední workshop vedený zahraničními lektory věnovaný jednotlivým zemím a školské problematice byl přínosný i pro naše pedagogy.

Tato stáž nebyla pouze jednorázovou akcí, ale byla dalším krokem k vytvoření mezinárodní spolupráce mezi jednotlivými učiteli a navázání přátelských vztahů.

Projekt O KROK DÁL… CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002070 je spolufinancován Evropskou unií

VELIKONOCE NANEČISTO 2023 – YouTube