Výroba edukativních her pro prvňáčky

Výroba edukativních her pro prvňáčky

Šesťáci se v předmětu Osobnostní a sociální rozvoj zabývali vším, co souvisí s učením. V rámci toho si vyzkoušeli, jak může hra probouzet zvídavost, motivovat k poznávání nových věcí a zopakovat vše, co potřebujeme.
Využívání edukativních her si vyzkoušeli také v praxi. Měli za úkol ve skupinách připravit pro prvňáčky právě takovou hru. Učili se u toho spolupracovat, splnit zadaný úkol v termínu, představit svoji hru ostatním skupinám, zformulovat zpětnou vazbu a přijmout konstruktivní kritiku. Nakonec navštívili bývalé třídní učitele v jejich nových prvních třídách a hry si s jejich svěřenci zahráli.
Vzniklo tak šest her, u kterých se prvňáčci vystřídali. Určitě jsme se na vlastní kůži přesvědčili, že pokud učení děti baví, v hlavě jim toho zůstane mnohem víc a ještě k tomu nezlobí.