Zajištění péče oděti pracovníku IZS

Zajištění péče oděti pracovníku IZS

Vážení rodiče,

v souladu s Usnesením vlády České republiky ze dne 15. března 2020, č. 219 o přijetí krizového opatření jsou v naší městské části Praha 13 určeny školy, kde bude zajištěna nezbytná péče o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil. Jedná se o situace, kdy rodiče nemají jinou možnost zajištění jejich dětí.

Bližší informace pro rodiče z výše uvedené kategorie pracovníků obdržíte na telefonním čísle: 603 420 517  v době od 8,00 do 16,00 hodin.

V příloze naleznete „Čestné prohlášní“. Prosíme o jeho vyplnění.

Podepsané pak odešlete na adresu safirj@praha13.cz