ZŠ Janského běhá pro Teribear 2022

ZŠ Janského běhá pro Teribear 2022

Účast na akci Teribear hýbe Prahou aneb prima den s medvědem, každoročně pořádanou nadací Terezy Maxové, je u našich nulťáčků již tradicí.
Letos se rozhodlo podpořit mladé lidi z dětských domovů ve studiu pět tříd naší školy a společně jsme na Letné pokořili vzdálenost 400,4 km a tím vyběhali 10.010 Kč.

Moc děkujeme za krásné dopoledne a těšíme se zase rok, žáci a pedagogové tříd 0. A, 0. B, 1. A, 1. B, 2. B a 4. A