ZŠ Janského na FTVS Univerzity Karlovy

ZŠ Janského na FTVS Univerzity Karlovy

 Tvoření bezpečného a zdravého kolektivu ve třídách je jedna z priorit na ZŠ Janského. Škola je nejenom místem, kde dítě získá kvalitní vzdělání, ale také místem, kde by se mělo cítit  bezpečně. 

Teambuildingová akce „Pohyb pro inkluzi“  

   Dne 3. 10. 2019 jsme se místo ve škole sešli s instruktory v areálu fakulty FTVS. Po příchodu byli žáci rozděleni do dvou skupin k venkovním aktivitám. První skupina se věnovala orientaci v překážkovém terénu a druhá skupina měla možnost vyzkoušet své síly a zručnost v lanovém centru. Po splnění úkolů se skupiny prohodily. 

  Protože nám nepřálo sluníčko, ale déšť, zbytek času před obědem tak žáci sportovali v teple tělocvičny. Všichni se moc snažili a byli šikovní. Po dobrém obědě (řízek s bramborovou kaší) jsme se sešli s instruktory ke zhodnocení a poslední hře této akce. Žáci měli získat kód, s pomocí kterého mohli otevřít truhlu se sladkým pokladem. Podařilo se :-).  

  Této akce jsem měla možnost se zúčastnit jako doprovod své dcery Karolíny. Cílem bylo zábavnou formou ukázat žákům, že i zdravotně znevýhodněný člověk – žák – je obyčejný člověk, který má se svými vrstevníky hodně společného a i přes svůj hendikep se snaží  vyrovnat se jim, i když někdy to není snadné. 

  Myslím, že si tento den žáci, paní učitelka Alice Uhlíková i naše paní asistentka Zuzana Paďourová užili a měli tak možnost se vzájemně lépe poznat. 

Jsem ráda, že dcera navštěvuje základní školu, která podporuje význam inkluze a její důležitost ve škole i ve společnosti. 
Maminka žákyně 6. třídy Lucie Tauscherová