ZŠ Kuncova oslavila čtyřicátiny 

ZŠ Kuncova oslavila čtyřicátiny 

Základní škola Kuncova, která dne 1. září završila 40 let své existence, oslavila své výročí přes dvě hodiny trvajícím koncertem stávajících i bývalých žáků na pódiu v Centrálním parku Prahy 13 v pondělí 4. září od 18 hodin. Ředitel školy, který byl moderátorem večera, přivítal na pódiu jako prvního hosta pana starostu Ing. Davida Vodrážku, který je jedním z více než tří tisíc absolventů školy. Pan starosta zavzpomínal na svá školní léta a své učitele a též na to, jak přísně v době jeho dětství vedli rodiče své děti a neumetali jim cestičku a neopečovávali je tak, jak jsme tomu dnes svědky. Přítomné rodiče, děti a hosty pozdravila z pódia i paní místostarostka pro školství RNDr. Marcela Plesníková, která poděkovala řediteli školy za její vedení, popřála škole i nadále hodně úspěchů v nejrůznějších soutěžích, ale hlavně hodně spokojených žáků a jejich rodičů. Ředitel školy poté pozval na pódium žákyni Kateřinu Minárikovou, která je autorkou plakátu ke 40. výročí školy, aby jí předal dárkovou tašku s výtvarnými potřebami od firmy Papíromat, a dále žákyni Nikolu Dočekalovou, která upekla a přinesla ukázat několikapatrový dort se znakem školy. Před několika stovkami diváků a posluchačů poté vystoupilo 150 stávajících žáků školy s tanečními, pěveckými a hudebními čísly. Návštěvníci koncertu zhlédli velmi pěkná individuální, skupinová, ale i třídní vystoupení. Mimořádný ohlas měla dnes již bývalá žákyně školy Barbora Čaloudová, která je mistryní světa v pole dance a čerstvý absolvent školy David Vertebnyi, který předvedl na pusu beatbox. Ke konci koncertu vystoupili bývalí žáci školy, a to Vojta Wosák Janák, který je frontmanem kapely Wosa a učitelem populárního zpěvu, a profesionální zpěvačka Erika Fečová a její bratr, skvělý kytarista, Josef Fečo. Na závěr si všichni společně zazpívali píseň Jaroslava Ježka, Jana Wericha a Jiřího Voskovce Život je jen náhoda s ředitelem školy, který hrál na kytaru za houslového doprovodu paní učitelky Franicové. I když se oslava čtyřicátin ZŠ Kuncova vydařila, život se nezastavil. Škola vkročila do 41. roku své existence a činnosti se spoustou plánů, úkolů a vizí. Patří mezi ně čerstvě spuštěná a povinná digitalizace výuky ve všech předmětech, kdy bude škola využívat nejen 54 interaktivních tabulí ve všech učebnách, ale i tři počítačové učebny s 90 notebooky a nově i 120 zakoupených tabletů, které pomocí sítě WIFI budou žáci při výuce používat. V plánu je zakoupení dvou robotů z Jižní Korey pro výuku informatiky, programování a pracovních činností a v budoucnu i vytvoření učebny s virtuální realitou. Díky grantu MK ČR se již letos na podzim žáci školy seznámí na webinářích s využíváním AI (umělé inteligence) a bezplatně budou proškoleni i všichni učitelé a učitelky školy. Nejtěžším úkolem ředitele a vedení školy je vyrovnat se v nejbližších letech s odchodem řady výborných učitelek i vychovatelek do důchodu nebo na mateřskou dovolenou a získat za ně nové kvalifikované, kvalitní a motivované pedagogy. Držme Kuncovce palce, ať se jí to povede a udrží si svůj kredit výborné školy i v budoucnu. Chtěl bych při příležitosti 40. výročí školy vyjádřit uznání a poděkování všem, kteří kdy v ZŠ Kuncova pracovali, a všem současným zaměstnancům školy za spoustu skvěle, výborně a obětavě odváděné práce a všem stávajícím i bývalým rodičům a žákům za velmi dobrou spolupráci, silnou podporu a patriotismus.

                                              

PaedDr. Pavel Petrnoušek

ředitel ZŠ Kuncova