ZŠ Kuncova slaví 40. narozeniny

ZŠ Kuncova slaví 40. narozeniny

Před 40 lety, 1. září 1983, byla slavnostně otevřena Základní škola Kuncova ve Stodůlkách jako 1. škola sídlištního typu pro obyvatele tehdejšího Jihozápadního Města, nyní Prahy 13. Dnes patří ZŠ Kuncova mezi největší a nejmodernější školy v Praze 13 s téměř 900 žáky a 32 třídami, s rozšířenou výukou matematiky, pěti cizích jazyků, tělesné výchovy a výtvarné výchovy na II. stupni. Škola je známá vynikající úrovní výuky matematiky, ve které naši žáci pravidelně dosahují skvělých výsledků a konkurují víceletým gymnáziím. Četné jsou i úspěchy žáků v dalších vědomostních, jazykových, sportovních i uměleckých  soutěžích v obvodních, krajských i celorepublikových kolech. Výsledky žáků u přijímacích zkoušek na víceletá gymnázia a střední školy s maturitou z matematiky i z českého jazyka jsou každoročně nad celostátním průměrem, stejně tak i výsledky žáků v nejrůznějších inspekčních šetřeních a v národním testování.
ZŠ Kuncova získala dvakrát národní cenu kvality a je nositelkou prestižního titulu Společensky odpovědná škola, Zdravá škola a Škola pro demokracii. Školu za dobu její existence absolvovalo 3 379 absolventů.
Srdečně zveme všechny stávající i bývalé žáky školy, jejich rodiče, přátele a podporovatele ZŠ Kuncova na koncert k 40. výročí otevření školy, který se uskuteční 4. 9. 2023 od 18 hodin na pódiu v Centrálním parku Prahy 13. Těšíme se na setkání s vámi.
 
PaedDr. Pavel Petrnoušek, ředitel ZŠ Kuncova