Den knihy – přijď si pro knihu na léto

Den knihy – přijď si pro knihu na léto

Akce Den knihy se bude konat v dopoledních hodinách v úterý 6. 6. 2023 ve společenské místnosti. Principem dne je, že děti  přinesou knihy, které již četly, nebo které už doma nechtějí. V úterý 6. 6. si mohou odnést jiné knihy. Počet odnesených knih je roven počtu přinesených. Akce je určena pro žáky 1. – 6. ročníků.