Adaptační pobyt

Adaptační pobyt

Adaptační pobyt 8. tříd v Krkonoších na Benecku – Hotel Star bylo financováno Unicef a HMP. Pobyt byl zaměřen na sbližování ukrajinských a českých dětí.