Samet na školách – projekt Post Bellum

Samet na školách – projekt Post Bellum

V pondělí 20. listopadu jsme si v naší škole připomněli 34. výročí Sametové revoluce. Zhlédli jsme rekonstrukci studentské stávky, kterou zorganizoval Žákovský parlament. Následně jsme se přesunuli do tělocvičny, kde proběhla beseda s našimi učiteli, kteří události 17. listopadu zažili. Celá akce byla zakončena zhlédnutím autentických záběrů z Národní třídy. Celou akcí jsme chtěli připomenout toto významné výročí, na které by se nemělo zapomínat.

O. Červený, zástupce Žákovského parlamentu